Varför bli äggdonator?

Det kan finnas många anledningar till att vilja bli äggdonator.

De flesta gör det för att de vill hjälpa ofrivilligt barnlösa par och ensamstående . Kanske känner du själva till någon som har haft svårt att få barn. Eller så önskar du att hjälpa till med det som många människor önskar sig allra mest. En helt unik gåva av liv.

En av fördelarna med att bli äggdonator är att du får en noggrann och kostnadsfri hälsokontroll och fertilitetsanalys. Du kompenseras också ekonomiskt vid godkänt donationstillfälle. Kompensationen avser den tid som du lägger på att komma till kliniken.